ОПШТИ УСЛОВИ ПУ „Чупко“

 • РАДНО ВРЕМЕ УСТАНОВЕ

Радно време Установе је од понедељка до петка од 07:00 до 17:30ч.

Субота и недеља су нерадни дани. Молимо Вас да се придржавате радног времена Установе. У случају закашњења родитељ је у обавези да обавести запослене најкасније до 17:15ч.

 

 • ОВЛАШЋЕНЕ ОСОБЕ

Повремено ће неко други уместо Вас морати да преузме Ваше дете из вртића. Молимо Вас да нам имена и телефоне овлашћених особа доставите у упитнику за родитеље и обавестите запослене телефоном о доласку овлашћене особе. У супротном нећемо моћи да дозволимо тој особи да преузме дете.

 • РАДНО ВРЕМЕ ТОКОМ ПРАЗНИКА

Установа не ради током државних и верских празника прописаних од стране Републике Србије.

Не постоје попусти за плаћање у време празника.

 

 • УПИС ДЕЦЕ

Потребна документа за упис детета у ПУ „Чупко“ су:

 1. Извод из матичне књиге рођених за дете;
 2. Фотокопија личне карте или пасоша родитеља;
 3. Упитник за родитеље (сви подаци везани за дете и родитеље);
 4. Уговор о дневном боравку детета;
 5. Валидан брис грла и носа не старији од три дана;
 6. Фотокопија вакцинационог картона детета;
 7. Попуњен здравствени картон детета;
 8. Фотокопија одбијенице државне предшколске установе (уколико родитељ користи субвенцију града).

Уз уговор потписан од стране директора Установе сваки родитељ добија и ОПШТЕ УСЛОВЕ РАДА ПУ „Чупко“.

Пре него што преузмемо бригу о Вашем детету, потребно је да испуните и потпишете Уговор и Упитник и доставите Установи осталу документацију.

Молимо Вас да нас обавестите о свим променама које настану током дететовог боравка у нашој Усанови (промена пребивалишта, броја телефона…).

 • ПЛАЋАЊЕ

Месечну уплату за вртић потребно је извршити најкасније до десетог у месецу за текући месец. Плаћање се врши преко жиро рачуна Установе у динарској противвредности.

Уколико корисник услуга по истеку једног месеца од дана доспелости неплаћене установе, давалац услуге је овлашћен да пред судом покрене парнични поступак за наплату потраживања, уз обавезу корисника услуга да надокнади све судске трошкове и законску затезну камату. Уколико дете у Установи борави до пет радних дана у току календарског месеца, уплата за вртић износи 55% цене вртића. Сви остали услови плаћања наведени су у Уговору.

 • ИСХРАНА У ВРТИЋУ

Установа располаже дистрибутивном кухињом и трпезаријом у којој се сервирају оброци:

 1. Доручак: од 07:00 до 10:00ч.
 2. Ручак: од 12:00 до 13:00ч.
 3. Ужина: од 12:00 до 13:00ч. (за децу која не користе кувани ручак)
 4. Ужина: од 14:30 до 15:00ч.

Оброке уговором испоручује Д.О.О. за исхрану и угоститељство „ЛИДО“ и одговара за квалитет хране.

Недељни јеловник родитељи могу да виде на огласној табли за родитеље.

За децу која имају потребе за посебним режимом исхране (целијакија, дијабетес, безглутенска исхрана и сл. ) родитељи су у обавези да обезбеде оброке.

Уколико је дете алергично на неку од намирница родитељ је дужан да о томе обавести медицинску сестру Установе, да то наведе у Упитнику и достави лекарску документацију.

 • АДАПТАЦИЈА

Адаптација деце на јаслице и вртић се обавља у сарадњи са медицинском сестром и васпитачима. Родитељи не присуствују адаптацији, прате ритам довођења и одвођења детета у зависности од реакције детета на колектив.

У просеку адаптација траје две недеље и родитељи су дужни да обезбеде особу која може да долази у одређено време по дете уколико они нису у могућности.

 • ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД

Васпитно образобни рад и нега детета остварују се по верификованим програмима предвиђеним за сваки облик рада.

 1. Основе програма васпитно-образовног рада са децом узраста до 3 године;
 2. Основе програма предшколског васпитања и образовања са децом узраста од 3 до 5,5 година;
 3. Основе програма предшколског васпитања и образовања са децом узраста од 5,5 до 7 година.

Увид у рад Установе врши Просветна инспекција два пута годишње.

 • ЗДРАВСТВЕНО-ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА

Бригу о здравствено-превентивној заштити врши педијатар поликлинике „Медиком“ једном месечно систематским прегледима.

Дневна контрола здравственог стања детета врши се на пријему и у току дана, подразумева и обухвата:

 1. Кратак разговор са родитељима ради узимања анамнестичних података о њиховим запажањима у погледу здравственог стања детета;
 2. Увид у општи изглед на основу посматрања детета;
 3. Преглед косе, коже и видљивих слузокожа (очи, нос, усна дупља и грло);
 4. Мерење телесне температуре код сваког детета сумњивог на почетак болести.

Молимо Вас да не доводите дете у вртић уколико има неке од следећих симптома: температуру, дијареју, повраћање, вашке, јак кашаљ, свраб непознатог порекла.

Уколико нешто од овога нисте приметили а ми установимо док је дете у Установи позваћемо Вас да у што краћем року дођете по дете.

Такође је непоходно да у случају одсуства детета обавестите запослене у року од 24ч о разлозима као и да приликом довођења детета после болести доставите установи потврду педијатра да дете може да се прикључи колективу.

Уколико педијатар Установе при редовном месечном прегледу предложи ванредно вађење бриса грла и носа као и посету ординирајућем лекару молимо Вас да у што краћем року обавите прегледе.

Родитељи су у обавези да донесу комплетну пресвлаку за дете коју ће допуњавати и мењати у односу на годишња доба.

Нега у јасленом узрасту

Родитељи детета које користи пелене у обавези су да доносе најмање две пелене дневно у договору са медицинском сестром као и влажне марамице и крему коју дете користи.

 • ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Ваннаставне активности се организују за децу узраста од 4 до 7 година:

 1. Енглески језик-два пута недељно
 2. Карате-једном недељно
 3. Балет-једном недељно
 4. Логопедске радионице-два пута недељно

 

Родитељи су у обавези да обезбеде опрему за балет и карате као и да редовно односе прљаву и доносе чисту пресвлаку.

Како Установа плаћа стручне сараднике за ваннаставне активности задржава право да откаже часове у периоду смањеног броја деце.

На крају школске године одржавају се јавни часови из области балета, енглеског језика и логопедије.

Установа организује посете позоришту, једнодневне излете за децу старије и предшколске групе. Трошкове одласка ван Установе сносе родитељи.

 • ИГРАЧКЕ

Играчке у вртић деца могу доносити у току адаптације. Није дозвољено доносити пластично оружје или било коју играчку која подстиче насиље. Такође није дозвољено доносити вредне ствари као што су накит, мобилни телефон, фотоапарат и сл. ПУ „Чупко“ не преузима одговорност за насталу штету на стварима које се донесу.

 • САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

Сарадња са породицом се обавља кроз:

 1. Свакодневни индивидуални контакт са родитељима при пријему и испраћају деце
 2. Родитељски састанци
 3. Присуствовање родитеља јавним часовима
 4. Учешће родитеља у организацији и реализацији радионица, хуманитарних акција и излета које Установа организује
 5. Писане информације на паноу Установе обухватају:
 • Распоред дневих активности(јаслице и вртић);
 • Недељни јеловник;
 • Информације о епидемиолошком стању у објекту;
 • Позив родитељима на сарадњу при организовању активности;
 • Обавештења о актуелним дешавањима.