РАДНО ВРЕМЕ: 07.00 – 17:30 ЧАСОВА
ТЕЛЕФОНИ: 208-5000; 208-5001

Васпитно-образовни рад са децом узраста 1-3 год. (јаслена група)
Васпитно –образовни рад са децом узраста 3-5,5 (млађа и средња група)
Припремни предшколски програм за децу узраста 5,5 – 7 год. (старија и предшколска група)
Логопедске радионице 2x недељно
Енглески језик 2x недељно
Карате 1x недељно
Балет 1x недељно
Посете позоришта, музеја, једнодневни излети
Индивидуални рад са логопедом по потреби
Педијатар 1x месечно

ИСХРАНА У ВРТИЋУ

Доручак
Воћна ужина
Ручак
Слана (слатка) ужина
Воће

Вртић се плаћа увек, целе године и то од 1. до 5.дана у месецу за текући месец. Ако дете изостаје цео календарски месец или долази до пет радних дана ( једну седмицу ) плаћа се режија.